Інформація про товариство :: Про товариство :: Повідомлення для акціонерів
http://new.kirgas.com/messages5/

Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства


Загальні збори не приймали рішення про припинення діяльності акціонерного товариства