Інформація про товариство :: Про товариство :: Внутрішні нормативні документи
http://new.kirgas.com/rules/

Положення про Загальні Збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган та Ревізійну Комісію, інші внутрішні положення Товариства