Інформація про товариство :: Про товариство :: Регулярна (квартальна, річна) та нерегулярна (особлива) інформація
http://new.kirgas.com/specialinfo/

Особлива інформація про Товариство