Корпоративним клієнтам Розподіл природного газу  

Надання звітів про використаний газ

Для належного оформлення фактично спожитих обсягів природного газу за звітний місяць, представнику Споживача необхідно щомісячно, в період з 25 по 31 (30) число звітного місяця, надати до ВАТ «Кіровоградгаз», вул. Володарського, 67, кімн.305 дані про обсяги спожитого газу:

  • для лічильників газу, не оснащених автоматичними обчислювачами -Журнал обліку споживання газу, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою Постачальника;

  • для лічильників газу, оснащених автоматичними обчислювачами -роздруковані звіти обчислювачів автоматизованих комплексів і коректорів (звіти за добу та місяць, протоколи аварійних ситуацій та протоколи про втручання в роботу комерційних вузлів обліку газу). Звіти автоматичних коректорів (обчислювачів) за добу та за місяць повинні бути роздруковані у формі, придатній для читання.

Для вимірювальних комплексів змінного перепаду тиску двох і більше трубопроводів звіти складаються по кожному трубопроводу.

Звіти повинні бути підписані відповідальною особою та скріплені печаткою (штампом) Споживача.

Звіти повинні включати:

  • назву підприємства (організації) власника вузла обліку газу та його місце встановлення;
  • протокол конфігурації вузла обліку газу (типи засобів вимірювальної техніки та їх діапазони вимірювань);
  • час роботи асобів вимірювальної техніки з порушенням вимог методики виконання вимірювань.

На підставі отриманих даних, працівником ВАТ «Кіровоградгаз» складається Акт, в якому зазначаються фактичні обсяги переданого газу, його фактична ціна та вартість. Даний Акт є підставою для проведення Споживачем остаточного розрахунку.

До уваги споживачів! Акт приймання-передачі газу – це первинний документ. Тому, не пізніше 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за звітним місяцем, Вам необхідно повернути до ВАТ «Кіровоградгаз» підписаний та скріплений печаткою примірник Акту приймання-передачі газу.

Звертаємо Вашу увагу, що в теперішніх умовах, що склались на ринку газу в Україні, своєчасність розрахунків за спожитий природний газ - є запорукою взаємовигідних та партнерських відносин між ВАТ «Кіровоградгаз» та споживачем.

Разом з тим, наше Товариство завжди готове розглядати будь-які конструктивні пропозиції та створювати дійсно партнерські відносини з кожним споживачем.