Корпоративним клієнтам Газифікація  

Технічний нагляд за будівництвом

Технічний нагляд(технагляд) за будівництвом здійснюється в інтересах Замовника будівництва з метою забезпечення контролю якості будівництва і має на меті постійне проведення оцінки відповідності об`єкту, що будується, вимогам до його безпеки, встановленим технічними регламентами, а також нормативними документами і стандартами, що є доказовою базою дотримання вимог технічних регламентів і підтвердженням можливості безпечної експлуатації об`єкту при подальшої передачі його в експлуатацію.
Перевірка наявності у виконавця робіт документів про якість (сертифікатів у встановлених випадках) на вживані їм матеріали, вироби і устаткування, документованих результатів вхідного контролю і лабораторних випробувань, таким чином інженер технагляду здійснює контроль якості будівельних матеріалів

Контроль дотримання виконавцем робіт правил складування і зберігання вживаних матеріалів, виробів і устаткування; при виявленні порушень цих правил представник технагляду може заборонити застосування матеріалів, що неправильно складують і зберігаються

Контроль за усуненням дефектів в проектній документації, виявлених в процесі будівництва, документоване повернення дефектної документації проектувальникові, контроль і документоване приймання виправленої документації, передача її виконавцеві робіт при проведенні робіт з технічного нагляду виконується контроль за якістю виконання робіт по газифікації об`єктів будівництва, який включає:.

На етапі будівництва:

  • вивчення проектно-кошторисної документації;

Перевірка на об`єктах будівництва:

  • правильності розбивки траси підземних газопроводів, згідно з проектом і дотриманням відстаней до інших комунікацій і споруд;
  • якості траншей, монтажу газопроводів, запірної арматури,
  • конденсатозбірників, гідрозатворів та іншого газового обладнання на системах газопостачання;
  • відповідності будівлі ГРП, заземлюючих пристроїв, електросистем, огородження вимогам ДБН В.2.5-20-2001;
  • якості монтажу газопроводів, газового обладнання пальників, КВП, візуального контролю зварних швів, приладів автоматики на комунально-побутових об`єктах;
  • якість виконаних ізоляційних робіт згідно з ДБН В.2.5-20-2001;
  • якості лабораторних досліджень при будівництві систем газопостачання включаючи відбір зразків (в тому числі незалежними лабораторіями).

Не допущення випадків виконання робіт з відхиленням від проекту.
Здійснення запису результатів технічного нагляду в журнал виконання робіт, або актах, в яких вказується:

  • виявлені в процесі виконання робіт відхилення від проекту, дефекти, порушення правил ДБН, і по чиїй провині вони сталися;
  • пропозиції, направлені на усунення виявлених дефектів, відхилень від проекту і інші порушення із зазначенням терміну їх виконання.

Роботи з технічного нагляду виконують особи, які мають Кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, зареєстровані в єдиному державному реєстрі, з іменною печаткою та відповідним посвідченням інженера технічного нагляду.

Технічний нагляд за будівництвом виконують:

м. Кіровоград

Костенко Дмитрій Олександрович – начальник служби технічного нагляду та договірних робіт
Суботін Володимир Петрович – провідний інженер служби технічного нагляду
Шевчук Олександр Леонідович – інженер І категорії служби технічного нагляду

м. Бобринець

Охремов Руслан Михайлович – інженер проектант - інженер технагляду

м. Долинка

Чорний Олександр Дмитрович – інженер проектно-кошторисної документації-інженер технагляду
Царенко Сергій Валерьович – головний інженер

м. Знамянка

Костенко Віктор Григорович – В.О. Начальника Аварійно-диспетчерської служби

м. М. Виска

Якович Юрій Петрович Інженер проектно-кошторисних робіт – інженер технагляду

м. Світловодськ

Неборак Олександр Олексійович – головний інженер

м. Олександрія

Козубенко Тетяна Іванівна – начальник служби мереж та ГРП