Індивідуальним клієнтам Обслуговування газових мереж та обладнання  

Обслуговування димових та вентиляційних каналів

 

Установка на димоходах зонтів та інших насадокне допускається. (п.15 Додаток Ж  ДБН В.2.5-20-2001)
     

Посилаючись на Правила безпеки систем газопостачання, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 8 червня 2015 року за № 674/27119, власники приватних житлових будинків, квартир або комунально-побутових обєктів є відповідальними за безпечну експлуатацію та технічне обслуговування, димових і вентиляційних каналів (далі ДВК).

     Розділом V п. 6. Правил безпеки систем газопостачання, чітко визначені вимоги безпечної експлуатації ДВК.

     Роботи з перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів виконуються тільки спеціалізованою організацією, яка має «Дозвіл» на виконання цих робіт та має підготовлений персонал. Роботи виконуються з застосуванням сучасних приладів та пристроїв.
     Роботи виконуються виключно на договірних умовах.
     Платником робіт за договором, що укладається між замовником-власником (в тому числі побутовим споживачем, балансоутримувачем та/або орендарем, наймачем) і суб`єктом господарювання, що має дозвіл на виконання таких робіт, є замовник таких робіт.
 

При перевірці димових і вентиляційних каналів визначають:

·         відповідність конструкції і використаних матеріалів вимогам проектної документації;

·         прохідність каналів (відсутність засмічення і наявність тяги);

·         герметичність;

·         відокремленість;

·         наявність і справність протипожежних розсічок від горючих конструкцій;

·         наявність поблизу оголовків встановлених приладів, обладнання у зоні вітрового підпору (простір нижче лінії, проведеної під кутом 45° до горизонту від найбільш високої точки, розташованої поблизу споруд і дерев), що заважає належному повітрообміну;

·         справність та правильність розташування оголовку димоходу відносно даху і розташованих поблизу споруд і дерев з урахуванням зони вітрового підпору;

·         відсутність сажі і смоли - на внутрішніх поверхнях і тріщин - на зовнішніх.

     Площа перетину з`єднувального патрубка від газового приладу до димоходу не повинна бути меншою ніж площа перетину патрубка газового приладу, який приєднують до димоходу.

     Нормальною тягою димоходу вважається мінімальне розрідження в димоході величиною не менше 2 Па (0,2 мм. вод. ст.), яке визначається за допомогою спеціального приладу «Анімометра».

     При улаштуванні в приміщенні газових плит, водонагрівальних або опалювальних апаратів з відведенням продуктів згоряння в димохід повинні бути передбачені умови: наявність вентиляційного каналу, вікно з кватиркою, об’єм приміщення не менше 20 м3,  наявність природної вентиляції з розрахунку: витяжка - в об`ємі трьох-кратного повітрообміну за годину; приплив - в об`ємі витяжки плюс додаткової кількості повітря для горіння газу (при заборі повітря із приміщення).

     У будинках, які обладнані приладами і апаратами з відводом продуктів згорання в димоходи, забороняється влаштування витяжної вентиляції з штучним спонуканням (витяжок), тобто з вентилятором (при роботі витяжної вентиляції з штучним спонуканням в димохід всмоктується повітря з кухні, в результаті утворюється зворотна тяга, і продукти згоряння йдуть не в димохід, а навпаки, заповнюють приміщення кухні або топкової).

     Для димоходів і вентиляційних каналів, які знаходяться в зоні вітрового підпору, або їх висота (від пальника, опалювального газового приладу, до верхівки димоходу) менше 5 м необхідно передбачати збільшення їх висоти (наростити), для запобігання перекидання тяги в каналах. При нарощуванні димоходу за допомогою сталевої, керамічної або азбестоцементної труби, її необхідно утеплити на всю довжину для запобігання утворення конденсату. Вентиляційні канали необхідно виводити вище зони вітрового підпору, а при розташуванні поряд з димовими трубами - мати висоту, що дорівнює висоті цих труб.
 

     Періодичній перевірці і прочищенню підлягають:

·         димоходи опалювальних печей, ємкісних газових водонагрівачів і опалювальних котлів, які працюють сезонно, - не рідше ніж один раз на рік (перед початком опалювального сезону), які працюють цілий рік, - два рази на рік (навесні і восени);

·         димоходи опалювально-варильних печей не рідше ніж два рази на рік: перед початком і після закінчення опалювального сезону;

·         димоходи від газових проточних і ємкісних газових водонагрівачів для гарячого водопостачання, ресторанних газових плит (залежно від матеріалу) - не рідше ніж один раз на 6 місяців (цегляні, цегляні і азбестоцементні, цегляні і керамічні димоходи) і не рідше ніж один раз на рік (металеві - з товщиною стінки не менше 3 мм, азбестоцементні, керамічні та із жаростійкого бетону).

     Обслуговування димоходів газового обладнання з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стіну будинку (парапетні або турбо котли) необхідно проводити одночасно з обслуговуванням газового обладнання за документацією з експлуатації заводів-виробників.

     Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими. У разі відсутності димових каналів вентиляційні канали підлягають перевірці один раз на рік.

     Перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об`єктів, житлових та громадських будинків оформляються «Актом перевірки і прочищення димових каналів». Строк дії «Акту» - 12 місяців.

     У випадку виявлення несправних та непридатних до подальшої експлуатації димових і вентиляційних каналів газові прилади невідкладно відключаються від системи газопостачання, а ремонт каналів допускається починати тільки після відключення газового обладнання.

     Після кожного ремонту димоходи та вентиляційні канали підлягають позачерговій перевірці і прочищенню.

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Кожен з нас має чітко усвідомлювати, що жоден документ чи перевірка не допоможе, якщо він особисто не буде відповідально ставитися до безпеки життя і здоров`я, як власного, так і оточуючих.

Не змінюйте самостійно облаштування димових та вентиляційних систем. Не перекривайте вентиляційні канали, не встановлюйте витяжки з примусовим видаленням повітря з приміщення, адже це може призвести до зворотної тяги в димовому каналі, не замуровуйте і не заклеюйте «кармани» і люки, призначені для чищення димоходів. Слідкуйте за нормальною роботою газових приладів, димоходів та вентиляції, і обов`язково перед увімкненням газових приладів перевіряйте наявність тяги!


ВАТ "Кіровоградгаз" має д
екларацію на проведення зазаначених робіт за №89 від 15.05.2020р.

Адміністрація ВАТ «Кіровоградгаз»