Корпоративним клієнтам Розподіл природного газу  

Інформація щодо прав споживачів природного газу (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Згідно Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених  постановою Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13.09.2012  № 1181, зареєстрованих в Міністерстві  юстиціі України  11 жовтня 2012 р.   № 1715/22027 споживач природного газу (юридична особа або фізична особа-підприємець), має право:

на отримання газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсягах, визначених договором на постачання (розподіл/транспортування) природного газу, які погоджені оператором Єдиної газотранспортної системи України, крім випадків припинення (обмеження) постачання/транспортування газу відповідно до вимог законодавства;

на коригування планових, підтверджених та добових обсягів газу в установленому порядку;

на отримання інформації щодо цін на природний газ та послуги з його розподілу/транспортування, порядку оплати, нормативних і фактичних параметрів якісних показників газу та величини його тиску в мережі;

самостійно припиняти (обмежувати) відбір газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти усіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
вимагати поновлення постачання/розподілу/транспортування газу в установленому порядку після усунення порушень і оплати послуг з відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору на постачання;

інші права, передбачені чинним законодавством.