Корпоративним клієнтам Розподіл природного газу  

До уваги споживачів - юридичних осіб!

     30 вересня 2015 року Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) N 2494 затверджено Кодекс газорозподільних систем. 
     30 вересня 2015 року Постановою НКРЕКП N 2498 затверджено Типовий договір розподілу природного газу. У відповідності до умов викладених в Кодексі газорозподільних систем - Споживачі, у тому числі побутові споживачі, для здійснення ними санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи (далі –ГРМ) та можливості забезпечення постачання їм природного газу їх постачальниками зобов’язані укласти Договір розподілу природного газу з оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого в установленому законодавством порядку підключені їх об’єкти. 
     Здійснення відбору (споживання) природного газу споживачем за відсутності укладеного договору розподілу природного газу не допускається.
     На території Кіровоградської області, крім м. Гайворон та Гайворонського району, оператором ГРМ є Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз».
     Договір розподілу природного газу (далі – Договір) є публічним, є договором приєднання, укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного Кодексу України за формою Типового договору розподілу природного газу. Умови цього Договору є однаковими для всіх споживачів України. 
     Договір укладається між Оператором ГРМ та споживачем шляхом підписання заяви-приєднання споживача до умов договору розподілу природного газу, що відповідає Типовому договору розподілу природного газу, розміщеному на офіційному веб-сайті Регулятора http://www.nerc.gov.ua та Оператора ГРМ: http://www.kirgas.com та в газеті «Діалог» № 53 від 30.12.2015р., і не потребує двостороннього підписання сторонами письмової форми договору.
     Договір розподілу природного газу укладається на невизначений строк.
     На письмову вимогу споживача Оператор ГРМ зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення надати споживачу підписану уповноваженою особою Оператора  ГРМ письмову форму договору розподілу природного газу.
     Для забезпечення приєднання до договору розподілу природного газу всіх фактично підключених до/через ГРМ споживачів (у тому числі побутових споживачів) Оператор ГРМ в установленому Кодексом газорозподільних систем порядку направляє кожному споживачу супровідним листом за формою додатка 3 до типового договору розподілу природного газу сформовану заяву-приєднання до умов договору розподілу природного газу з персоніфікованими даними споживача та його об’єкта, що складається за формою додатка 1 (для побутових споживачів) або додатка 2 (для споживачів, що не є побутовими) до типового договору розподілу природного газу. 
     Якщо в результаті реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об’єкта та/або зміни форми власності чи власника цього об’єкта є необхідність внесення змін до персоніфікованих даних споживача або укладання Договору розподілу природного газу з новим власником, споживач (замовник) повинен самостійно звернутися до Оператора ГРМ з відповідною заявою про внесення змін до персоніфікованих даних або укладання Договору розподілу природного газу.
     Нові власники об’єктів, підключених в установленому законодавством порядку до ГРМ, разом із заявою про укладання Договору розподілу природного газу (формування заяви-приєднання до умов договору розподілу природного газу) подають Оператору ГРМ такі документи:
  1. копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на його об’єкт (приміщення);
  2. копії документів замовника на право укладання договорів, а саме документів, які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб), документів, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців), та копію документа про взяття на облік або реєстрацію у територіальних органах Державної фіскальної служби; 
  3. копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури укладання договору розподілу природного газу (за потреби).
     Якщо додані до заяви про внесення змін до персоніфікованих даних споживача або про укладання договору розподілу природного газу з новим власником об’єкта дані потребують уточнення, Оператор ГРМ протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви направляє споживачу (замовнику) письмовий запит щодо уточнення даних.
     За відсутності зауважень або після їх усунення Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви (або дати усунення зауваження) повідомляє споживача про коригування персоніфікованих даних, а для нового споживача надає (підтверджує) сформовану заяву-приєднання до умов договору розподілу природного газу.
     Фактом приєднання Споживача до умов Договору (акцептування договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти Договір, зокрема надання підписаної Споживачем заяви-приєднання за формою, наведеною у додатку 1 (для побутових споживачів) або у додатку 2 (для споживачів, що не є побутовими) до Типового договору розподілу природного газу, та/або сплата рахунка Оператора ГРМ, та/або документально підтверджене споживання природного газу.
 
     У разі незгоди споживача приєднуватися до умов договору розподілу природного газу споживач не має права використовувати природний газ із ГРМ та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.
 
     У разі передавання об’єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передавання орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з Оператором ГРМ стосовно забезпечення орендованого об’єкта або його частини природним газом між орендарем та Оператором ГРМ має бути укладений договір розподілу природного газу у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем.
     Договір розподілу природного газу з новим споживачем укладається після припинення договору розподілу природного газу із споживачем, який звільняє об’єкт або приміщення.
Ознайомитись з умовами Договору розподілу природного газу можливо на сайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адресою: http://www.kirgas.com.

Договори на розподіл природного газу

Публічні договори на приєднання:


       (м.Кропивницький та Кіровоградський район)                
                                         
       (Бобринецький, Компаніївський райони)

       (Долинський, Новгородсківський, Устинівський райони)

        (Знам`янський район)

        (Маловисківський, Новоархангельский, Новомиргородський райони)

        (Олександрівський район)

        (Олександрійський, Петрівський райони)

        (Онуфріївський, Світловодський райони)