Корпоративним клієнтам Розподіл природного газу  

Тарифи та ціни


ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ!


   ВАТ «Кіровоградгаз» (надалі – Оператор ГРМ) повідомляє, що постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 07.10.2019 року за № 2080, затверджено зміни до Кодексу газорозподільних систем (далі - Кодекс ГРМ), затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. за № 2494.
 
   Починаючи з 1 січня 2020 року розрахунки за послугу розподілу природного газу, що будуть надаватися ВАТ «Кіровоградгаз» за договором розподілу природного газу, будуть здійснюватися виходячи з величини річної замовленої потужності об’єкта (ів) споживача та оплачуватись рівномірними частками протягом календарного року.
 
   Місячна вартість послуги розподілу природного газу буде визначена як добуток 1/12 річної замовленої потужності об’єкта(ів) споживача на тариф, встановлений НКРЕКП із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.
 
   Річна замовлена потужність Вашого об’єкта(ів) на розрахунковий календарний рік визначається виходячи з фактичного обсягу споживання газу Вашим об’єктом(ами) за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року (з 01 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року), відповідно Кодексу ГРМ.
 
   Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3026 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ВАТ «Кіровоградгаз»» для Оператора ГРМ встановлено різні тарифи на І-ше та ІІ-ге півріччя 2020 року, в зв’язку з чим місячна вартість замовленої потужності в періоді з 01.01.2020р. по 30.06.2020р. буде відрізнятися від місячної вартості замовленої потужності в періоді з 01.07.2020р. по 31.12.2020 р.
 
   Споживач, що не є побутовим, має право не пізніше ніж 20 жовтня календарного року, що передує розрахунковому, подати Оператору ГРМ уточнену заявку на величину річної замовленої потужності сумарно по всіх його об’єктах на розрахунковий календарний рік.
 
   У разі здійснення замовлення річної потужності, споживач, що не є побутовим, має право на її коригування (збільшення/зменшення) шляхом подачі Оператору ГРМ в період з 10 липня по 23 липня розрахункового календарного року заявки на уточнення величини річної замовленої потужності сумарно по всіх його об’єктах на розрахунковий календарний рік.
 
   Для нового споживача, що не є побутовим, та/або його об’єкта на період до завершення повного газового року споживання природного газу цим споживачем та/або його об’єктом або за умови відсутності споживання споживачем, що не є побутовим, та/або його об’єктом природного газу протягом усього попереднього газового року річна замовлена потужність споживача (його об’єкта) визначається споживачем виключно за його заявою.
 
   У випадку приєднання нового об’єкта споживача, що не є побутовим (за умови наявності інших об’єктів з періодом експлуатації не менше одного повного газового року), величина річної замовленої потужності та фактичне використання такої потужності визначається по цьому об’єкту споживача окремо. По інших об’єктах споживача величина річної замовленої потужності та фактичне використання такої потужності визначається сумарно по всіх об’єктах.
 
   Відповідно до постанови НКРЕКП  від 24.12.2019 р. за № 3026 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу»  ВАТ «Кіровоградгаз» установлено наступний тариф на послуги розподілу природного газу:
 
    1) на період з 01 січня 2020 року по 30.06.2020 року включно  - у розмірі 1,02 грн. за 1 куб.м замовленої потужності (з урахуванням ПДВ);
  
    2) з 01 липня 2020 року – у розмірі 1,14 грн. за 1 куб.м замовленої потужності (з урахуванням ПДВ).
 
   Детальніше ознайомитись з текстом постанов НКРЕКП від 07.10.2019р. № 2080 та від 24.12.2019 р. № 3026 можна в мережі Інтернет за посиланнями:
 На виконання вимог Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" в частині відокремлення функцій з розподілу і постачання природного газу, з метою приведення господарської діяльності до вимог "Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом", затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)  постачання природного газу за регульованим тарифом в Кіровоградській області здійснює ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України.

Ціни, за якими здійснюється постачання природного газу споживачам Кіровоградської області, зазначені на сайті постачальника.

Перейти на сайт ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України