Корпоративним клієнтам Розподіл природного газу  

Коригування планових обсягів природного газу

Промислові підприємства та інші суб’єкти господарювання за договорами поставки природного газу отримують газ на умові 100% попередньої оплати планових обсягів, які зазначені в договорах на відповідний місяць.

Безперебійне забезпечення у повному обсязі природним газом споживачів можливе лише за умови виконання останніми умов укладених договорів на постачання природного газу в частині своєчасного проведення розрахунків.

На підставі договірних обсягів формується заявка про включення у газовий баланс України лімітів газу для забезпечення потреб кожного споживача.

У разі відхилення фактичних обсягів споживання газу від договірних обсягів відбувається розбалансування – споживання обсягів газу, не передбачених у газовому балансі України, фактично – несанкціонований відбір газу, або навпаки – включення в плановий баланс обсягів, які не будуть використані та оплачені, але під які задіяні потужності газотранспортної системи. Наслідком такого відхилення може бути дестабілізація роботи газотранспортної системи області, зниження тиску в мережі.

Щоб уникнути значного розбалансування у формуванні планових обсягів споживання, умовами договорів зі споживачами газу передбачене своєчасне, за 15 діб до початку місяця поставки та до 10-го або до 20-го числа поточного місяця поставки, письмове звернення споживача до ВАТ «Кіровоградгаз» з приводу виконання коригувань планових обсягів споживання газу.