Корпоративним клієнтам Обслуговування газових мереж та обладнання  

 Надання послуг ВАТ «Кіровоградгаз» для юридичних осіб

 

Керучись Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року № 2494, власники газових мереж відповідають за експлуатацію цих мереж та їх складових, забезпечують належну їх експлуатацію згідно з чинним законодавством, зокрема Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 р. № 285 зареєстрованими в  Міністерстві  юстиції  України  08.06.2015 р. за № 674/27119, або укладають відповідний Договір.

ВАТ «Кіровоградгаз» надає послуги юридичним особам, відповідно укладених Договорів надання послуг (виконання робіт) на спорудах та об’єктах (складових) системи газопостачання (далі по тексту - Договір НП), по наступним видам Замовлень послуг:

 

1.  технічне обслуговування зовнішніх газопроводів;

2.      технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів;

3.      проведення сервісного обслуговування газових приладів;

4.      проведення перевірки димових та вентиляційних каналів;

5.      проведення планової повірки сигналзаторів загазованості;

6.      проведення перевірки спрацювання пристроїв захисту і  блокування;

7.      проведення планової повірки засобів вимірювальної техніки;

8.      прийняття в експлуатацію засобів вимірювальної техніки.

 

Договори НП укладаються на підставі поданої письмової заяви до ВАТ «Кіровоградгаз». В заяві зазначається необхідний перелік послуг та додаються копії наступних документів:

-          свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності;

-          довідка з єдиного державного реєстру підприємства та організації України (ЄДРПОУ);

-           свідоцтво про право власності або договір оренди газифікованого приміщення.

 

 За Договором НП «Виконавець» бере на себе зобов`язання власними силами і засобами, за рахунок «Замовника», надати послуги (роботи), визначені в Замовленнях, які являються невід`ємною частиною даного Договору. В Замовленнях вказується перелік послуг (робіт), періодичність їх виконання, ціна, та порядок оплати.

 Фактичні обсяги наданих послуг оформлюються Актами приймання-передачі наданих послуг (робіт), які складаються і подаються Виконавцем на підпис Замовнику у двох примірниках. Замовник зобов`язується протягом 5-ти календарних днів від дати отримання Актів приймання-передачі виконаних послуг (робіт) підписати їх та в цей же строк повернути один примірник акту Виконавцю.

   

            Договори для категорії бюджетних установ та організацій переукладаються щорічно. Договори всіх інших категорій юридичних осіб, щороку автоматично продовжуються на наступний календарний рік на тих самих умовах, які визначені даним Договором, при цьому відповідні Замовлення з юридичними особами укладаються на наступний календарний рік.

Для забезпечення належної експлуатації систем газопостачання, ВАТ «Кіровоградгаз» пропонує Вам укласти Договори НП та замовити необхідні Замовлення послуг (робіт).

 

            Для отримання більш детальної інформації, щодо укладання Договорів НП, необхідно звертатись до Служби комплексного обслуговування юридичних та фізичних осіб ВАТ «Кіровоградгаз» за адресою: м. Кропивницький, вул. Арсенія Тарковського, 67, каб.211.

 

Телефони для довідок: (050) 487-61-60, (0522) 32-31-96.

 

Ми завжди готові надати якісні послуги!