Корпоративним клієнтам Розподіл природного газу  

Документальне оформлення споживання газу

Постачання та транспортування природного газу споживачам - юридичним особам здійснюється на підставі відповідних договорів.

Договори про постачання та транспортування природного газу укладаються на підставі відповідного письмового звернення до ВАТ «Кіровоградгаз».

У листі зазначаються бажані обсяги поставки газу, а до листа додаються копії наступних документів:

  1. свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності;
  2. довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від управління статистики за місцем реєстрації;
  3. свідоцтво платника податку;
  4. свідоцтво про право власності або договір оренди газифікованого приміщення;
  5. робочий проект на газопостачання об’єкту;
  6. паспорти на встановлене газовикористовуюче обладнання;
  7. паспорти встановлених лічильників газу;
  8. протоколи повірки лічильників газу;
  9. для бюджетних установ – кошторис, у якому окремим рядком зазначені витрати на оплату природного газу.

Окрім договорів на транспортування та постачання природного газу для пуску газу на об’єкти споживача необхідно мати в наявності прийняту до експлуатації та готову до роботи систему газопостачання (газопроводи, газовикористовуюче обладнання, прилади обліку газу), укласти договір на технічне обслуговування систем газопостачання (у разі відсутності власної газової служби), призначити особу, відповідальну за експлуатацію системи газопостачання та надати копію наказу про призначення у ВАТ «Кіровоградгаз».

Форма і порядок розрахунків за послуги з постачання та транспортування природного газу викладені у відповідних договорах, але, як правило, передбачається 100% попередня оплата планових (договірних) обсягів газу. У разі відхилення фактичного обсягу споживання від планового, передбаченого договором, споживачу надається рахунок на оплату понадпланово спожитих обсягів газу, або переплачена сума зараховується в рахунок попередньої оплати на наступний місяць (якщо спожито менше попередньо оплачених обсягів).

Якщо по факту споживання відхилення від планових обсягів перевищує 5% необхідно до 10-го або до 20-го числа поточного місяця поставки письмово звернутись до ВАТ «Кіровоградгаз» для коригування планових обсягів споживання газу.

Визначення обсягів спожитого газу проводиться за показаннями приладів обліку, що, як правило, фіксуються споживачем у спеціальному журналі. Інформація про обсяг споживання газу подається у ВАТ «Кіровоградгаз» з 25 числа до кінця місяця поставки – надається журнал із зареєстрованими показаннями лічильника. ВАТ «Кіровоградгаз» періодично контролює правильність зняття показань лічильників споживачами.

Якщо для обліку спожитого газу використовується побутовий лічильник, до визначених за показаннями лічильника обсягів застосовуються поправочні коефіцієнти, за якими значення обсягу газу приводиться до стандартних умов (20 оС, 760 мм.рт.ст).

Обсяг спожитого газу фіксується актом прийому-передачі газу, який є первинним документом для подальших розрахунків споживача з постачальником та транспортувальниками газу.

Основним нормативним документом, який регламентує порядок визначення обсягів використаного споживачем газу, є «Правила обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання», затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України №618 від27.12.2005 р.