Індивідуальним клієнтам Розподіл природного газу  

Оплата послуг з газопостачання

З 01.07.2015 року постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється Дочірнім підприємством "Центргаз" відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (код ЄДРПОУ 31146068) на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, № 299025, виданой на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) від 28.05.2015 №1648.


Розрахунковим періодом для визначення розміру плати за послуги з газопостачання є календарний місяць. Плата за спожиті послуги повинна вноситись не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим. Такий порядок оплати встановлений Правилами надання населенню послуг з газопостачання.

Розрахунки за послуги з газопостачання можуть проводитись:

  • за показаннями лічильників;
  • за нормами споживання (при відсутності лічильника).

При наявності лічильника оплата за газ проводиться наступним чином:

  1. Зняти показання лічильника станом на 1 число;
  2. Обрахувати обсяг газу, спожитого протягом місяця, за який проводиться розрахунок, як різницю показань на 1 число поточного та 1 число розрахункового місяця (наприклад при оплаті за лютий – різниця показань на 1 березня та на 1 лютого);
  3. Визначити вартість спожитих послуг як добуток обсягу газу та діючої в розрахунковому місяці ціни на газ (з урахуванням наявних пільг);
  4. Оплатити за спожитий газ до 10 числа місяця, наступного за розрахунковим (наприклад, за лютий – до 10 березня).

Вказаного порядку розрахунків варто дотримуватись, адже при зміні цін на газ дані для розрахунку приймаються тільки з своєчасно оплачених квитанцій.

Зразок заповнення розрахункової книжки при оплаті по показаннях лічильника.

При відсутності лічильника газу визначення вартості спожитих послуг з газопостачання проводиться за нормами споживання з урахуванням кількості осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за місцем постійного проживання, ціни газу та видів споживання природного газу:

  • користування газовою плитою при наявності централізованого гарячого водопостачання;
  • користування газовою плитою при відсутності централізованого гарячого водопостачання;
  • користування газовою плитою та газовим водонагрівачем (колонкою).

Якщо розрахунки за газ проводяться за нормами споживання у обов’язки споживача входить письмове повідомлення з наданням відповідних документів про зміни кількості зареєстрованих осіб, що користуються послугами з газопостачання. Термін для такого повідомлення – 1 місяць з моменту зміни. При наданні документів про зменшення кількості осіб, що користуються газом, з порушенням вказаного терміну, зміни у нарахування вносяться з того місяця, коли таки документи були надані.

Відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання споживач має право на проведення перерахунку за період не більш як шість місяців у разі тимчасової відсутності за основним місцем проживання споживача або членів його сім`ї чи за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильника газу за умови подання у місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду до ВАТ «Кіровоградгаз» письмової заяви з відповідними підтвердними документами. В якості підтвердження тимчасового непроживання розглядаються довідки з учбових, лікувальних закладів, місць позбавлення волі, з місця проходження військової служби, посвідчення про відрядження.