Інформація про товариство Про товариство Повідомлення для акціонерів  

27  травня 2020 р.

Повідомлення до НКЦПРФ підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб`єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності
Повідомлення до НКЦПРФ підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб`єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності11  листопада 2015 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента1 жовтня 2014 р.

Повідомлення від зберігача АБ «Кліринговий дім»


Шановний акціонер!

Нагадуємо Вам, що ВАТ «Кіровоградгаз» відкрило Вам рахунок у цінних паперах у депозитарній установі АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в процесі переведення документарної форми випуску у бездокументарну.

Якщо Ви маєте намір приймати участь у голосуванні на загальних зборах ВАТ «Кіровоградгаз», то відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» Ви повинні здійснити наступні дії:

Звернутись до депозитарної установи (м. Київ, вул. Борисоглібська буд.5-А, Управління депозитарної діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», тел. 044 593-10-36, тел. пошта metelitsa@clhs.com.ua) та укласти договір про обслуговування рахунку у цінних паперах. При собі мати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

У разі, якщо до 11.10.2014 року акціонер Товариства самостійно не уклав договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій інший рахунок у цінних паперах, його акції не будуть
враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах.

З повагою
Начальник управління депозитарної діяльності
 АБ «КЛІРИНОВИЙ ДІМ»
Т.О.Метелиця