Інформація про товариство Про товариство Повідомлення для акціонерів  

(03.12.2020 року)

 Повідомлення про обрання члена правління ВАТ «Кіровоградгаз»

30.11.2020 року наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на засіданні шляхом заочного голосування (опитування) (протокол №11/20) прийняла рішення про обрання членом правління Товариства Кондратьєва Івана Івановича.


(23.07.2020 року)

 Повідомлення про зміни у персональному складі правління ВАТ «Кіровоградгаз»

22.07.2020 року наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на засіданні шляхом заочного голосування (опитування) (протокол №6/20) прийняла рішення припинити повноваження членів правління Товариства Полякова Iгоря Анатолiйовича, Нiколаєнко Валерiя Григоровича, Шаповала Володимира Вікторовича

та обрати членами правлiння Товариства Побер Ольгу Олексіївну і Буртака Олексія Миколайовича.


(25.03.2020 року)

 

Повідомлення про зміни у персональному складі правління ВАТ «Кіровоградгаз»

24.03.2020 року наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на засіданні шляхом заочного голосування (опитування) (протокол №3/20) прийняла рішення припинити повноваження членів правління Товариства Бєлова Олександра Вiкторовича, Волошиної Олени Олександрiвни, Клюй Тетяни Анатолiївни, Овечкiна Андрiя Сергiйовича і Iваницького Олександра Iгоровича

та обрати членами правлiння Товариства Гетман Ольгу Павлівну, Іваніщева Олега Валерійовича, Линника Віталія Миколайовича, Полякова Ігоря Анатолійовича і Шаповала Володимира Вікторовича.


(19.12.2019 року)

 

Повідомлення про зміни у складі посадових осіб ВАТ «Кіровоградгаз»

Позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», які відбулися 18 грудня 2019 року, прийняті рішення про обрання:

Головою наглядової ради Товариства Чередник Ірину Анатоліївну;

Членами наглядової ради Товариства Алешківську Галину Павлівну; Скляренко Олександра Сергійовича, Назаренко Сергія Леонідовича, Боголєпова Дениса Вячеславовича.

 

Головою ревізійної комісії Мороза Анатолія Олександровича;

Членами ревізійної комісії Леонідову Ольгу Миколаївну; Литвинову Тетяну Віталіївну.


(05.12.2019 року)

Повідомлення про обрання в.о. Голови наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»

04 грудня 2019 року Наглядова рада Товариства прийняла рiшення обрати виконуючим обов’язки Голови наглядової ради ВАТ "Кiровоградгаз" члена наглядової ради Чередник Iрину Анатолiївну.

Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Строк, на який обрано посадову особу – на перiод до обрання Голови наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» загальними зборами акцiонерiв. 


(18.11.2019 року)

Повідомлення про зміну члена наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»

18.11.2019 року ВАТ «Кіровоградгаз» отримав Повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі-НАК «Нафтогаз України»).

Відповідно до абзацу другого частини шостої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» НАК «Нафтогаз України» як акціонер, що володіє простими іменними акціями Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (ВАТ «Кіровоградгаз») у кількості 53 652 002 (п’ятдесят три мільйони шістсот п’ятдесят дві тисячі дві) штук, що становить 51% статутного капіталу
ВАТ «Кіровоградгаз», повідомив про зміну члена наглядової ради Товариства – представника акціонера – НАК «Нафтогаз України» Воловика Владислава Валерійовича на нового члена наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» - представника акціонера - НАК «Нафтогаз України» Алешківську Галину Павлівну.


(01.11.2019 року)

(10.01.2019 року)


Повідомлення про зміни у складі посадових осіб ВАТ «Кіровоградгаз»

 

Позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», які відбулися 10 січня 2019 року, прийняті наступні рішення:

Достроково припинити повноваження:

Голови Правління ВАТ «Кіровоградгаз» Гладкого Олександра Михайловича;

Членів правління: Бєлова Олександра Вікторовича; Бородько Ірини Іванівни; Волошиної Олени Олександрівни; Клюй Тетяни Анатоліївни; Макаревича Олексія Олексійовича; Ніколаєнка Валерія Григоровича; Овечкіна Андрія Сергійовича; Іваницького Олександра Ігоревича.

 

Голови наглядової ради Товариства Воловика Владислава Валерійовича;

Членів наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» Чередник Ірини Анатоліївни; Швиденка Олександра Сергійовича; Назаренка Сергія Леонідовича; Боголєпова Дениса Вячеславовича.

 

Голови ревізійної комісії Товариства Коротчук Олени Петрівни;

Членів ревізійної комісії Леонідової Ольги Миколаївни; Литвинової Тетяни Віталіївни.

 

10 січня 2019 року позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз» прийняті рішення про обрання

Головою Правління ВАТ «Кіровоградгаз» Гладкого Олександра Михайловича;

Членами правління Бєлова Олександра Вікторовича; Бородько Ірину Іванівну; Волошину Олену Олександрівну; Клюй Тетяну Анатоліївну; Гербіченка Ігоря Анатолійовича; Ніколаєнка Валерія Григоровича; Овечкіна Андрія Сергійовича; Іваницького Олександра Ігоревича.

 

Головою наглядової ради Воловика Владислава Валерійовича;

Членами наглядової ради Товариства Чередник Ірину Анатоліївну; Швиденко Олександра Сергійовича, Назаренко Сергія Леонідовича, Боголєпова Дениса Вячеславовича.

 

Головою ревізійної комісії Мороза Анатолія Олександровича;

Членами ревізійної комісії Леонідову Ольгу Миколаївну; Литвинову Тетяну Віталіївну.(31.05.2018 року)

Повідомлення про зміни у складі посадових осіб ВАТ «Кіровоградгаз»

             31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства:

В.о. Голови Наглядової ради         Воловика Владислава Валерійовича

Членів Наглядової ради                  Поваренкова Володимира Альбертовича, Швиденка Олександра Сергійовича, Чередник Ірини Анатоліївни.

 

Голови Правління Гладкого О.М.

Членів правління: Балика Володимира Михайловича, Бєлова Олександра Вікторовича, Міняйло Бориса Гнатовича, Ніколаєнко Володимира Григоровича, Соколенко Тетяни Михайлівни, Спінула Олександра Васильовича, Стойко Анатолія Івановича, Сулімовського Андрія Валерійовича.

 

Голови ревізійної комісії Товариства Коротчук Олени Петрівни

Членів ревізійної комісії Корчаги Ніни Володимирівни, Леонідової Ольги Миколаївни.

 

 

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати

Головою Наглядової ради Воловика Владислава Валерійовича

Членами Наглядової ради Чередник Ірину Анатоліївну, Швиденко Олександра Сергійовича, Назаренко Сергія Леонідовича, Боголєпова Дениса Вячеславовича.

 

Головою Правління Гладкого Олександра Михайловича

Членами правління Бєлова Олександра Вікторовича, Бородько Ірину Іванівну, Волошину Олену Олександрівну, Клюй Тетяну Анатоліївну, Макаревича Олексія Олексійовича, Ніколаєнко Валерія Григоровича, Овечкіна Андрія Сергійовича.

Іваницький Олександр Ігоревич.

 

            Головою Ревізійної комісії Коротчук Олену Петрівну

Членами Ревізійної комісії Леонідову Ольгу Миколаївну, Литвинову Тетяну Віталіївну.
(30.05.2018 року)
Відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», 
ВАТ «Кіровоградгаз» повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

- загальна кількість акцій випущених Товариством становить 105 200 000 штук простих іменних акцій


- голосуючих акцій - 97 733 697 штук простих іменних акцій.


(25.05.2018 року)
Акціонери ВАТ «Кіровоградгаз», які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, надали пропозиції щодо кандидатів в органи управління ВАТ «Кіровоградгаз»

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4


(18.05.2018 року)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз»