Інформація про товариство Про товариство Повідомлення для акціонерів  

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права в процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісіі


Додаткового випуску акцій товариства не проводилося