Інформація про товариство Про товариство Повідомлення для акціонерів  

Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства


Загальні збори не приймали рішення про припинення діяльності акціонерного товариства