Інформація про товариство Оперативна інформація  

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ!

28 грудня 2019 р.

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ!

 

ВАТ «Кіровоградгаз» повідомляє, що постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг  (далі – НКРЕКП) від 07.10.2019 року за № 2080, затверджено зміни до Кодексу газорозподільних мереж (далі - Кодекс ГРМ), затвердженого постановою НКРЕП від 30.09.2015р. за №  494.

 

1 січня 2020 року розрахунки за послугу розподілу природного газу, що будуть надаватися ВАТ «Кіровоградгаз» за договором розподілу природного газу, будуть здійснюватися виходячи з величини річної замовленої потужності об’єкта споживача та оплачуватись рівномірними частками протягом календарного року.

Місячна вартість послуги розподілу природного газу буде визначена як добуток 1/12 річної замовленої потужності Вашого об’єкта на тариф, встановлений НКРЕКП із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.

Річна замовлена потужність Вашого об’єкта на розрахунковий календарний рік визначається виходячи з фактичного обсягу споживання газу Вашим об’єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року (з 01 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року), відповідно Кодексу ГРМ.

Для нового побутового споживача та/або його об’єкта, що має фактичний період споживання природного газу менший ніж дев’ять місяців або за умови відсутності споживання природного газу побутовим споживачем та/або його об’єктом протягом усього попереднього газового року, річна замовлена потужність споживача (його об’єкта) визначається на рівні планових об’ємів споживання, що розраховуються виходячи з групи споживання побутового споживача відповідно до Додатка 1 Кодексу ГРМ.

Оплата вартості послуг з розподілу природного газу здійснюється Споживачем, який є побутовим, до 20 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного газу, на підставі рахунку Оператора ГРМ.

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24.12.2019р. за № 3026 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу» для ВАТ «Кіровоградгаз» встановлено наступний тариф на послуги розподілу природного газу:

 

1) на період з 01 січня 2020 року до 30.06.2020 року включно  - у розмірі 1,02 грн. за 1 куб.м. (з урахуванням ПДВ);

 

2) з 01 липня 2020 року – у розмірі 1,14 грн. за 1 куб.м. (з урахуванням ПДВ).